Πρώτες Βοήθειες στο Σχολείο

Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ - Πιλοτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

   
Το
Εκπαιδευτικό
Πακέτο
 

 
Πιλοτικό
Πρόγραμμα
Αγωγής
Υγείας στο
Σχολείο

Παρουσίαση σε μορφή Power Point (συμπιεσμένο αρχείο 559KΒ)
 

 
Εικόνες
από την
Υλοποίηση του
Προγράμματος
 

 
Αρχική
Σελίδα
 

 
Το πρόγραμμα "Πρώτες Βοήθειες στο Σχολείο"

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε κατά τα έτη 1999 και 2000 το πρόγραμμα "Πρώτες Βοήθειες στα Σχολεία". Το πρόγραμμα περιελάμβανε δράσεις κατάρτισης σε 5 σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Βόρεια Ελλάδα αλλά και την παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.

Το εκπαιδευτικό πακέτο που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει τα εξής:

  • Οδηγό Εκπαιδευτικού
  • Εγχειρίδιο για το κοινό
  • Αφίσα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάρτιση σε σχολεία
Το παρόν web site περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού πακέτου που αναπτύχθηκε και στιγμιότυπα από τις δράσεις κατάρτισης που υλοποιήθηκαν.

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι
Τσιτσιλέγκας Γιώργος
Βεκόπουλος Δημήτριος

 

Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει. Στείλτε μας τις απόψεις και τα σχόλιά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάνοντας κλίκ εδώ
 
Για κάθε επείγον πρόβλημα υγείας καλέστε το ΕΚΑΒ και δώστε τις σωστές πληροφορίες
 

Email:gtsitsi@gmail.com